Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

MICHALOVCE live
Bazilika

Pravidelné priame prenosy

Nedeľa:
 • 07.00 - Utiereň
 • 08.00 - sv. liturgia (cirkevnoslovenská)
 • 09.30 - sv. liturgia (rodiny s deťmi - slovenská)
 • 11.00 - sv. liturgia (slovenská)
Streda:
 • 17.30 - novéna k Matke Ustavičnej pomoci
 • 18.00 - liturgia vopred posvätených darov (VPD)
Piatok:
 • 17.20 - krížová cesta
 • 18.00 - liturgia vopred posvätených darov (VPD)
Sobota:
 • 17.30 - sv. ruženec
 • 18.00 - sv. liturgia + Veľká večiereň
Fatimská sobota:
 • 08.30 - sv. ruženec
 • 09.00 - tretí čas + prednáška
 • 09.30 - archijerejská sv. liturgia
Sviatky:
 • 17.30 - sv. ruženec
 • 18.00 - sv. liturgia
Každého 25. v mesiaci - bl. Metod CSsR :
 • 08.30 - sv. ruženec
 • 09.00 - moleben k bl. Metodovi CSsR
 • 09.30 - sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR (je možné posielať prosby a poďakovania - www.bazilikaredemptoristi.sk)
 • 16.30 - sv. ruženec
 • 17.00 - moleben k bl. Metodovi CSsR
 • 18.00 - sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. Metoda CSsR. Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludnia sú liturgie ako v nedeľu. Večerný zostáva nezmenený.

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.