Sláva Isusu Christu!

Gréckokatolícky magazín je novým a jedinečným masmediálnym projektom. Vo svojom obsahu chce priblížiť život a aktuálne dianie v Gréckokatolíckej cirkvi. Jeho zámerom je tiež informovať širokú verejnosť o činnosti spoločenstiev a organizácií v jednotlivých eparchiách. Zároveň chce vhodným spôsobom prezentovať zaujímavé profily osobností cirkevného života. To všetko prostredníctvom televízneho vysielania partnerských televízií na Slovensku a v Českej republike...

LITMANOVÁ live
Hora Zvir

Pravidelné priame prenosy

Nedeľa:
 • 10:30 - Svätá liturgia
 • 13:30 - Sv. ruženec
 • 14:00 - Svätá liturgia, modlitba na úmysel Svätého Otca, posvätenie náboženských predmetov, Korunka Božieho milosrdenstva, Adorácia.
 • 17:00 - Večiereň a požehnanie s Eucharistiou – v Eucharistickej kaplnke
Všedné dni a sviatky:
 • 10:00 - Sv. ruženec
 • 10:30 - Sv. liturgia, modlitba na úmysel Svätého Otca, posvätenie náboženských predmetov, Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva
 • 17:00 - Večiereň a požehnanie s Eucharistiou – v Eucharistickej kaplnke
Každý utorok:
 • Po sv. liturgii a Korunke je moleben - pobožnosť za chorých a na rôzne úmysly za žijúcich
Každý štvrtok:
 • Eucharistická adorácia po svätej liturgii
Každý piatok:
 • 9:15 - Krížová cesta - začína pri kríži pod horou Zvir - len v období Veľkého pôstu
 • Po sv. liturgii o 10:30 a Korunke k Božiemu milosrdenstvu je panychída – pobožnosť za zosnulých

Aktuálne informácie na: www.horazvir.sk

hlavní
partneri

Všetky práva vyhradené (c) 2015-2017 LEKOS, s.r.o.